Video Clip

Còn chờ gì nhỉ?

Xem các video mới nhất của Võ Thị Ngọc Huyền trên TikTok
Follow tại: https://vt.tiktok.com/ZS4ejex7/​
https://www.youtube.com/watch?v=WnVCKTZpEPo

Nhớ nha 💪🏻

Xem các video mới nhất của Võ Thị Ngọc Huyền trên TikTok
Follow tại: https://vt.tiktok.com/ZS4ejex7/​
https://www.youtube.com/watch?v=kRhiSxbs_Gw

Merry Christmas❤️🎄

Xem các video mới nhất của Võ Thị Ngọc Huyền trên TikTok
Follow tại: https://vt.tiktok.com/ZS4ejex7/
https://www.youtube.com/watch?v=z-NxKyD7S-g

CEO VÕ THỊ NGỌC HUYỀN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TẠI ASEANBIS 2020

Khi được phỏng vấn - Đại dịch Covid 19 hoành hành khắp nơi.

“Theo Bà Võ Thị Ngọc Huyền Các Doanh nghiệp xã hội phải thích ứng như thế nào trong thời kì bình thường mới ? “
👩‍🦱 Và cùng xem hết clip để nghe câu trả lời nhé !!
https://www.youtube.com/watch?v=8sMrKaxb9sI

Còn ai vẫn đang FA hơm

Xem các video mới nhất của Võ Thị Ngọc Huyền trên TikTok
Follow tại: https://vt.tiktok.com/ZS4ejex7/
https://www.youtube.com/watch?v=ami386QFmkY

Anh ấy “cố tình” đó

Xem các video mới nhất của Võ Thị Ngọc Huyền trên TikTok
Follow tại: https://vt.tiktok.com/ZS4ejex7/
https://www.youtube.com/watch?v=FxSIG9ujRvg
class="custom-logo lazyloaded" alt="Mỹ Phẩm Huyền Cò"> Mỹ Phẩm Huyền Cò
,