X
Tổng tiền thanh toán:

Hiện không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Tiếp tục mua hàng
Hình Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Giá 1 sản phẩm Tổng cộng
Tổng số tiền cần thanh toán:

Hiện không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng, bạn tìm hoặc chọn sản phẩm từ website. Khi bạn đã tìm được sản phẩm cần mua, Nhấn vào nút Mua Hàng để thêm vào giỏ hàng của bạn.

Tiếp tục mua hàng trên Mỹ Phẩm Huyền Cò trang chủ.Quyết định thành lập Nhà Phân Phối - Danh sách Nhà phân phối

Ngày đăng 2017-04-16

CÔNG TY TNHH SX TM DV HUYỀN CÒ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                                                                                        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                                                       
  ---------------------------------

                                                                                    Tp HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

V/v: thành lập Nhà phân phối

 

CÔNG TY

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của chuỗi phân phối;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đại diện Nhà phân phối  Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò tại các khu vực đủ điều kiện. Danh sách Nhà phân phối được trình bày bên dưới quyết định này.

Điều 2: Nhà phân phối  khu vực chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Hệ thống Chi nhánh trong khu vực thuộc quyền quản lý của Nhà phân phối. Các Chi nhánh bắt đầu nhập hàng trực tiếp từ Nhà phân phối trong khu vực kể từ ngày ra quyết định.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2017 cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các Nhà phần phối, các Chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                            

- Như điều 4 (để thực hiện)                                               Công ty TNHH SXTM DV Huyền Cò

- Lưu HCNS CÔNG TY


DANH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI


STT

Khu vực

Tên Nhà phân phối

Địa chỉ

Liên hệ

1

Tỉnh Kon Tum

TRÂM ANH

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

0969218777

2

Tỉnh Gia Lai

TRỊNH THỊ TUYẾT TRANG

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0987876594

3

Tỉnh Tây Ninh

HUỲNH THỊ VY

Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

0973668619

4

Tỉnh Đắk Lắk

TRƯƠNG VÕ THÙY TRANG

Huyện Ea H'leo Tỉnh Đắk Lắk

0986640414

5

Tỉnh Trà Vinh

VÕ THỊ BÍCH NGÂN

Thàng phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

0918 068 818

6

Tỉnh Quảng Trị

PHẠM HỒNG QUỲNH NY

Thành phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0914444426

7

Thành phố Hà Nội

LÊ THỊ ÚT

Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

0967534800

8

Thành phố Hải Phòng

BÙI THỊ HẰNG

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

0978209645

9

Tỉnh Quảng Bình

TRẦN THỊ DIỆU

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

01628454423

10

Tỉnh Đồng Nai

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903179778

11

Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ LAN

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0905055989

12

Tỉnh Bạc Liêu

NGUYỄN NGỌC THẢO

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

0918901556

13

Tỉnh Nghệ An

NGUYỄN NGỌC XANH

Thành phố  Vinh  tỉnh Nghệ An

0977688295

14

Tỉnh Phú Yên

THÁI KIM TUYẾT

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

0977954767

15

Tỉnh Bình Phước

VÕ THỊ LANG

Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phuớc

0976523002

16

Tỉnh Thái Bình

TRẦN THỊ HƯƠNG

Huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

0905 006 567

STT

Khu vực

Tên Nhà phân phối

Địa chỉ

Liên hệ

1

Tỉnh Kon Tum

TRÂM ANH

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

0969218777

2

Tỉnh Gia Lai

TRỊNH THỊ TUYẾT TRANG

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0987876594

3

Tỉnh Tây Ninh

HUỲNH THỊ VY

Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

0973668619

4

Tỉnh Đắk Lắk

TRƯƠNG VÕ THÙY TRANG

Huyện Ea H'leo Tỉnh Đắk Lắk

0986640414

5

Tỉnh Trà Vinh

VÕ THỊ BÍCH NGÂN

Thàng phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

0918 068 818

6

Tỉnh Quảng Trị

PHẠM HỒNG QUỲNH NY

Thành phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0914444426

7

Thành phố Hà Nội

LÊ THỊ ÚT

Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

0967534800

8

Thành phố Hải Phòng

BÙI THỊ HẰNG

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

0978209645

9

Tỉnh Quảng Bình

TRẦN THỊ DIỆU

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

01628454423

10

Tỉnh Đồng Nai

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903179778

11

Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ LAN

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0905055989

12

Tỉnh Bạc Liêu

NGUYỄN NGỌC THẢO

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

0918901556

13

Tỉnh Nghệ An

NGUYỄN NGỌC XANH

Thành phố  Vinh  tỉnh Nghệ An

0977688295

14

Tỉnh Phú Yên

THÁI KIM TUYẾT

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

0977954767

15

Tỉnh Bình Phước

VÕ THỊ LANG

Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phuớc

0976523002

16

Tỉnh Thái Bình

TRẦN THỊ HƯƠNG

Huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

0905 006 567

Bình luận


Lên đầu trang

CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN CÒ
ĐC: 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0902 002 477
Liên hệ trực tiếp ban lãnh đạo: 0903 629 239 Mr Hưng0931 335 569

Quyết định thành lập Nhà Phân Phối - Danh sách Nhà phân phối

Ngày đăng 2017-04-16

CÔNG TY TNHH SX TM DV HUYỀN CÒ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                                                                                        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                                                       
  ---------------------------------

                                                                                    Tp HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

V/v: thành lập Nhà phân phối

 

CÔNG TY

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của chuỗi phân phối;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đại diện Nhà phân phối  Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò tại các khu vực đủ điều kiện. Danh sách Nhà phân phối được trình bày bên dưới quyết định này.

Điều 2: Nhà phân phối  khu vực chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty TNHH SX TM DV Huyền Cò và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Hệ thống Chi nhánh trong khu vực thuộc quyền quản lý của Nhà phân phối. Các Chi nhánh bắt đầu nhập hàng trực tiếp từ Nhà phân phối trong khu vực kể từ ngày ra quyết định.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2017 cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các Nhà phần phối, các Chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                            

- Như điều 4 (để thực hiện)                                               Công ty TNHH SXTM DV Huyền Cò

- Lưu HCNS CÔNG TY


DANH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI


STT

Khu vực

Tên Nhà phân phối

Địa chỉ

Liên hệ

1

Tỉnh Kon Tum

TRÂM ANH

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

0969218777

2

Tỉnh Gia Lai

TRỊNH THỊ TUYẾT TRANG

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0987876594

3

Tỉnh Tây Ninh

HUỲNH THỊ VY

Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

0973668619

4

Tỉnh Đắk Lắk

TRƯƠNG VÕ THÙY TRANG

Huyện Ea H'leo Tỉnh Đắk Lắk

0986640414

5

Tỉnh Trà Vinh

VÕ THỊ BÍCH NGÂN

Thàng phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

0918 068 818

6

Tỉnh Quảng Trị

PHẠM HỒNG QUỲNH NY

Thành phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0914444426

7

Thành phố Hà Nội

LÊ THỊ ÚT

Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

0967534800

8

Thành phố Hải Phòng

BÙI THỊ HẰNG

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

0978209645

9

Tỉnh Quảng Bình

TRẦN THỊ DIỆU

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

01628454423

10

Tỉnh Đồng Nai

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903179778

11

Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ LAN

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0905055989

12

Tỉnh Bạc Liêu

NGUYỄN NGỌC THẢO

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

0918901556

13

Tỉnh Nghệ An

NGUYỄN NGỌC XANH

Thành phố  Vinh  tỉnh Nghệ An

0977688295

14

Tỉnh Phú Yên

THÁI KIM TUYẾT

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

0977954767

15

Tỉnh Bình Phước

VÕ THỊ LANG

Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phuớc

0976523002

16

Tỉnh Thái Bình

TRẦN THỊ HƯƠNG

Huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

0905 006 567

STT

Khu vực

Tên Nhà phân phối

Địa chỉ

Liên hệ

1

Tỉnh Kon Tum

TRÂM ANH

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

0969218777

2

Tỉnh Gia Lai

TRỊNH THỊ TUYẾT TRANG

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0987876594

3

Tỉnh Tây Ninh

HUỲNH THỊ VY

Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

0973668619

4

Tỉnh Đắk Lắk

TRƯƠNG VÕ THÙY TRANG

Huyện Ea H'leo Tỉnh Đắk Lắk

0986640414

5

Tỉnh Trà Vinh

VÕ THỊ BÍCH NGÂN

Thàng phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

0918 068 818

6

Tỉnh Quảng Trị

PHẠM HỒNG QUỲNH NY

Thành phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0914444426

7

Thành phố Hà Nội

LÊ THỊ ÚT

Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

0967534800

8

Thành phố Hải Phòng

BÙI THỊ HẰNG

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

0978209645

9

Tỉnh Quảng Bình

TRẦN THỊ DIỆU

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

01628454423

10

Tỉnh Đồng Nai

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903179778

11

Thành phố Đà Nẵng

NGUYỄN THỊ LAN

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0905055989

12

Tỉnh Bạc Liêu

NGUYỄN NGỌC THẢO

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

0918901556

13

Tỉnh Nghệ An

NGUYỄN NGỌC XANH

Thành phố  Vinh  tỉnh Nghệ An

0977688295

14

Tỉnh Phú Yên

THÁI KIM TUYẾT

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

0977954767

15

Tỉnh Bình Phước

VÕ THỊ LANG

Thị xã Phước Long tỉnh Bình Phuớc

0976523002

16

Tỉnh Thái Bình

TRẦN THỊ HƯƠNG

Huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

0905 006 567

Bình luận


FacebookGoogle+

Sản phẩm mới